Desde 1977 os electores galegos sempre votaron nos comicios xerais máis en clave estatal que galega. Aínda que podemos afirmar que é consecuencia da pouca conciencia política galega, precisamos afondar máis nesta realidade para tratar de comprender a situación en toda a súa dinámica nacional.

As causas son múltiples pero podemos enxergar dúas principais que impediron este medre da idea nacionalista e a súa translación electoral.  A primeira, a ausencia de medios de comunicación potentes, tanto públicos coma privados, que emitan as súas mensaxes en clave de país. A dinámica política galega forma parte intrínseca da estatal e tampouco se singularizan nin os seus problemas nin as súas solucións específicas.

A outra causa é que a autonomía galega non serviu para crear conciencia de nación, desprezada nos anos 80 suicidamente por unha parte do nacionalismo e pouco aprezada por unhas forzas que pensan as máis das veces en clave madrileña, moi ao contrario que en Euskadi e Cataluña. Pero tamén, como vimos o 28 de abril en comunidades como Canarias ou aínda co aumento de forzas rexionalistas como as de Cantabria.

O panorama que amosan os resultados electorais deixan poucas dúbidas. Se temos en conta que, ao comezo da Transición, o galeguismo que ostentaba poder institucional, tanto no eido político como cultural (nucleado arredor de Ramón Piñeiro) apostou pola inserción nos partidos estatais, atopámonos con outra eiva para crear conciencia. Co tempo, ese legado de Piñeiro foi recollido polo PP, facendo súa unha mensaxe de subordinación pero tamén a reivindicación de determinadas políticas propias, que explicarían en boa medida o comportamento diferenciado do PP galego a respecto do PP central.

Para mudar esta dinámic, non se trata tanto de forzar a unidade electoral, como apostan moitos laiándose dos resultados, senón de aumentar a conciencia nacional.

A dinámica de parte do nacionalismo desde antes da ruptura do BNG no ano 2012 (lembremos a oposición dunha parte dos seus dirixentes e militancia ás políticas de goberno autonómico no periodo 2005-2009) acrecentou a percepción de Galiza como apéndice da política estatal. As sucesivas concrecións orgánicas das mensaxes de Xosé Manuel Beiras e os seus seguidores foron claras: as forzas políticas propias non poden conseguir os seus obxectivos sen unha alianza estratéxica coas forzas estatais. Primeiro era para acadar o ceo, logo para parar á dereita. E neste último obxectivo os votantes decidiron que o mellor era concentrar o voto no PSdeG-PSOE, o grande vencedor.

Dentro dun mes a radiografía, co poder municipal e as Deputacións en xogo, vai ser moito máis precisa e o tirón da dinámica de estado redúcese

O fracaso nestas eleccións foi notorio. As forzas estatais que sumaran, Podemos e IU, apañaron os restos do naufraxio dese sector do nacionalismo, pero apnas van servir para mudar a dinámica política galega.

Por se fose pouco, as diferentes mareas municipalistas e outras candidaturas locais, quebraron un discurso conxunto de país, apostando polo localismo e pola ambiguidade ideolóxica e a súa ineficacia é manifesta desde o punto de vista nacional.

O BNG, aínda dobrando os resultados de hai tres anos só pode apostar pola gobernabilidade se quer mudar, con paciencia e colaboración, unha dinámica que reduciu á nada a súa presenza na política estatal nas últimas lexislaturas. Podemos ollar que non abonda cos gobernos municipais, aínda que formen parte dunha imprescindíbel base para facer País, senón que é preciso realizar unha aposta clara por regresar ao poder no goberno galego, facendo realidade aquel eslogan de 40 anos atrás que dicía “gobernemos nós a nosa terra”.

A dinámica política de Euskadi e Cataluña, aínda sendo sociedades diferentes, non se entende sen ter en conta que foron os nacionalistas os que gobernaron desde o comezo os seus gobernos autónomos. E non foi por casualidade, senón por un pacto co Estado que non só reinstaurou os seus gobernos autónomos da fase republicana, rehabilitando os seus presidentes, senón que permitiu que tanto PNV coma CiU gobernasen nas súas respectivas comunidades, aínda non conseguindo maiorías.

As forzas institucionais galegas, pola contra, decidiron darlle a nosa gobernabilidade en exclusiva ás forzas políticas estatais, situando aos seus peóns tanto en AP, coma en UCD ou no PSOE. E non foi por casualidade, senón polo papel de freo á expansión dos autogobernos que pretenderon sempre que Galiza xogase no estado español.

Dentro dun mes a radiografía, co poder municipal e as Deputacións en xogo, vai ser moito máis precisa. Aínda coa simultaneidade das europeas o tirón da dinámica de estado redúcese e  só as forzas políticas que teñen organizacións potentes van colocarse en boa posición para unhas autonómicas galegas que se albiscan no horizonte. E desta volta si van definir un antes e un despois na política galega.

3 COMENTÁRIOS

 1. Caro Eiré, non creo que o pobo galego non teña conciencia politica, pois é obvio que a ten e a expresa e manifesta acotío, que non coincida coa do BNG non é problema da sociedade, senon do BNG, que vive de costas a ela, incapaz de conectar con ela, con ou sen eleccions. En todo caso, é obvio que o bng debera preguntarse por que, que esta facendo mal, porque algo faran mal, tanto o BNG como o resto das forzas nacionalistas pra que o 99% dos electores non consideren as súas propostas?, non si? Ou é ke o 99% da sociedade galega esta alienada por non votar a unhas forzas cuxas propostas considera lonxanas e alleas a si mema?

  E o BNG o que ten que interesar a sociedade galega é non a sociedade galega a que se ten que interesar polas teimas do BNG, que, por outra banda, é obvio que non son as súas e, xa que logo, que non lle interesan. O bng tera pois ue preguntarse por que, que fai mal, por que non conecta coa sociedade

  Certo que temos que ter forzas nacionais centradas no pais, nas cousas da teraa, como o BNG, mais tamen que estas teñen obriga de conectar con el. Pois sen esa conexion iremos a pior

 2. Amigo Eiré,excelente artigo no que das no clavo e no que quero redundar co teu permiso. O que sucede agora ven de precedentes xa na guerra civil, cando as tropas franquistas asediaban o País Vasco, houbo un pacto en Santoña https://elretohistorico.com/pacto-santona-republica-guerra-civil/ no que se queria resguardar intacta a economía vasca , altos fornos, banca financeira, e non reprimir a burguesía vasca, e así sucedeu, coma tamén sucedeu para a entrada das tropas franquistas en Barcelona, sumida como estaba nunha guerra revolucionaria entre o POUM e anarquistas por un lado e comunistas por outro, nese ambiente a alta burguesia catalana temía quedar na ruina xa que o ambiente de guerra suicida nas esquerdas revitalizouse co pacto Hitler-Stalin que se fraguaba xa no 37 no que a Unión Soviética abandonaba no mínimo a Republica española para non ser un problema para Alemania e nese contesto a burguesia catalana sufriu o indecible e pactou con Franco que foi recibido en Barcelona con fervor https://manuelaguilerapovedano.wordpress.com/2012/06/14/cuando-comunistas-y-anarquistas-se-mataron-entre-ellos/ . O Aqui relatado foime contado polo meu director en Penicilina SA o Sr Basagoiti e eu depois ilustreime, daquela eu era PC

  Todo isto ven a conto de reforzar que o que sempre se quixo conservar foi as finanzas, o diñeiro a economía das tres burguesías a central e a vasca e catalana, cousa que non pasou en Galiza, esta foi tomada no franquismo en días em pacto algún,, e dai ven o que pasou na transición no que se fixo o mesmo, estabelecíanse uns pactos cas burguesias vasca e catalana outorgándoselles de entrada o autogoberno previo a constitución e estas pactaban aprobar a constitución, e a lei electoral favorecia as tres burguesias.Na Galiza fomos contrarios a constitución coma ti xa sabes e tivemos que acudir ao 6 Nadal para non cair na 2º división que realmente foi o que se nos otorgou.

  Que ocurriu posteriormente, algo non previsto, como era que o Bng entrara en un cogoberno na Xunta e Quintana suscitou interese e negociacións con empresariado galego para a fundación de O Xornal e o asunto das Eólicas unido a querer facer o prescolar galego, iso non se podía soportar, galegos aproximándose a vascos e cataláns,, e os poderes centrales sobre todo o PP e Psoe foron a por Quintana nunha campaña indecente na que colaboraron as forzas de esquerda española e algún sector resentido do Bng que ben coñeces, e acabaron co Quintana e Bng fora do poder.

  O que tampouco estaba previsto era que máis adiante as burguesias vasca e sobor de todo catalana pasaran de autonomismo a independentismo indo en contra da constitucion pactada, iso foi o que nos puxo na actual situción xunto con que o sector disidente do Bng se pasara a doctrina Soto e se unira ao españolismo de esquerda, e nesa estamos, unha aperta.

 3. Engadir que no 36 as burguesias con base en Galiza de orixe vasca , catalana e maragata que poseian a base económica de Vigo abrazaron ao fascismo dende o primeiro día, ainda que nas súas casas tiveran bandeiras catala e vascas, non querian saber nada de Galicia nin do galego, sei todo isto de boa tinta, desgraciadamente foi asi , algo disto relatou nos seus escritos Torrente Ballester.

DEIXAR UNHA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here